a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Äldre och funktionshindrade

0 gamling2 med rödvin 500 xchng 943080_85742574 free Walter Groesel

Alla människor har rätt till ett värdigt och stimulerande liv.

Gamla, sjuka och funktionsnedsatta ska ha rätt att få mänsklig samvaro. De måste regelbundet få komma ut i grönområden eller natur. Och de ska ha möjligheter att uppleva och utöva kultur. Det är inte bara en fråga om mänsklig värdighet. Vi vet att såväl mänsklig samvaro som natur och kultur förbättrar både fysisk hälsa, livskvalitet och hjärnans funktion.

Den digitala revolutionen har skapat fantastiska möjligheter att knyta kontakter, uppleva kultur, utöva kultur, skaffa kunskap och enkelt kommunicera med myndigheter. Många äldre och funktionsnedsatta står idag utanför detta.  Men det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa djupa klyftor i samhället mellan dem som vuxit upp med den och dem, för vilka den är en ny bekantskap. Samhället måste därför satsa mer på att utbilda äldre om hur de kan få glädje av teknikerna. Arbetet med att anpassa teknik och utrustning för funktionshindrades behov måste få ordentligt stöd.

Äldre som behöver vård ska få bo ihop med sin partner även om man träffat denne på ålderns höst.

Videokameror ska inte få ersätta nattpersonal på äldreboenden.

Kommentarer

Inga kommentarer.