a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Anonymitet

anonym

Vi vill att riksdagen ska fastslå att rätten att vara anonym i vardagen är en grundläggande rättighet. Det gäller särskilt på internet, där yttrande- och åsiktsfrihet är beroende av ett starkt anonymitetsskydd.

Kommentarer

Inga kommentarer.