a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Arbetsliv i förändring

affärsman xchng 215591_2977 free Ivan Soares Ferrer

Arbetslivet i Sverige förändras snabbt. Allt fler hoppar mellan korta vikariat och projektanställningar och arbete i eget företag. Allt fler skolar om sig och byter yrke. Även de som har fasta jobb byter arbetsgivare oftare än tidigare. Allt fler kan göra allt mer av sitt arbete hemifrån, och för allt fler flyter arbete och fritidsaktiviteter ihop.

Samtidig bygger de flesta av systemen kring arbetslivet på en föråldrad föreställning om fasta arbeten på en arbetsplats väl skild från hemmet: Avtalspensioner missgynnar dem som byter jobb, A-kassa går inte att samordna med enstaka uppdrag i ett eget företag och vid vård av sjukt barn kan man inte ta med datorn hem och svara på ett par brådskande mejl, för man måste antingen vara helt ledig eller helt på arbetet. För att bara ta några av många exempel.

Därför behövs en total översyn av hela regelverket kring arbetsmarknaden för att anpassa systemen till den nya tidens krav. Och för att förenkla och underlätta för småföretag.

Dessutom vill vi:

  • LAS måste ändras så att inte timanställda missgynnas gentemot månadsanställda.
  • Regelsystemen för småföretag behöver förenklas.
  • Småföretag måste få ett lagskydd mot rättsprocesser rörande immaterialrätt (eftersom stora företag med ekonomiska muskler ofta försöker skrämma bort små konkurrenter med omotiverade hot om stämningar för exempelvis patentintrång.)
  • Undersöka hur man kan förenkla för småföretag som ska göra sin första anställning utan att de anställdas rättigheter hotas.

Kommentarer

Inga kommentarer.