a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Barn

barn flicka i tunnel  xchng 476310_25180448 free morca

Barn har rätt att tas på allvar och har precis som vuxna en grundläggande rätt till kroppslig och personlig integritet.

Piratpartiet säger därför nej till övervakningskameror i skolor, spioneri på elever internet- och mailtrafik och obligatoriska drogtester i skolan.

Vi vill göra barnkonventionen till svensk lag.

Vi vill förbjuda barnaga i hela den europeiska unionen, och införa ett förbud mot ickemedicinsk omskärelse av spädbarn i Sverige.

Kommentarer

Inga kommentarer.