a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Barnpornografi

tapet

Piratpartiet är mot produktion, spridning och innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Därför vill vi att sådant material helt ska tas bort från nätet. Verkningslösa blockeringar av webbsidor är inte nog eftersom det betyder att materialet fortfarande finns kvar på nätet och är tillgängligt för många människor.

Vi ser också problem med att barnpornografibegreppet med nuvarande lagstiftning kommit att bli ett paraplybegrepp som potentiellt kan innefatta allt från dokumentation av verkliga övergrepp på barn till vanliga semesterbilder och tecknade seriefigurer.

Denna urvattning av barnpornografibegreppet leder till att resurser som borde läggas på att hjälpa verkliga barn som utsatts för verkliga brott slösas bort. De slösas på att jaga människor som inte på något sätt ägnat sig åt att begå övergrepp, som till exempel serietidningsöversättare. Det anser vi inte är acceptabelt. Polisens resurser måste gå till att hjälpa verkliga barn, inte seriefigurer.

Urvattningen är också ett reellt hot mot det fria nätet, då barnpornografi ofta används som en förevändning av dem som vill censurera internet. Internet har kommit att bli en av demokratins grundpelare. Det fria nätet är en förutsättning för dagens fria politiska debatt. Det är en skam att det finns politiker och organisationer som utnyttjar redan utnyttjade barn som slagträ för helt andra syften. Inte heller detta ser Piratpartiet som acceptabelt. När man tummar på rättssäkerhet och yttrandefrihet försämrar man den värld som de utsatta barnen ska växa upp i. Den nuvarande barnpornografilagen måste därför ändras och förtydligas så att den reflekterar ovanstående aspekter.

Kommentarer

Inga kommentarer.