a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Diskriminering

futurama

Alla människor har rätt att behandlas lika och få lika möjligheter oavsett ovidkommande egenskaper som ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller skonummer. Tyvärr förekommer dock diskriminering runt om i Sverige. Sällan på grund av direkt illvilja, men ofta som ett resultat av att regler ofta är anpassade efter en norm, medan de skaver och inte riktigt fungerar för dem som inte passar in i den formen.

Ett viktig steg för att motverka diskriminering är därför att noga se över olika regler och hur de används. Så att man kan få bort diskrimineringen av homosexuella vid provrörsbefruktning och sådana konstigheter som att det är svårare att få arbetsskadeersättning för skador som är vanliga i kvinnodominerade yrken än i mansdominerade.

Det är också viktigt att systematiskt arbeta för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt, även där de inte har med några direkta regler att göra. Så att ett vittnes trovärdighet i en domstol inte sänks av att någon visar ilska eller sorg i ett läge där det i Sverige är social norm att dölja sådana känslor. Så att män slutar missgynnas vid vårdnadstvister. Och så att kriterier för kompetens när man rekryterar sätts så att de varken diskriminerar utifrån kultur, eller fokuserar på sådana önskvärda egenskaper som ofta hittas hos män och glömmer sådana som ofta hittas hos kvinnor.

Några konkreta steg man kan ta:

  • Stat, kommun och landsting inför ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervjuer. Så att man bara väljer efter meriter, inte omedvetna fördomar.
  • Arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit. Eftersom man ofta lär sig mycket nyttigt av att vara hemma med barn. Men det vanligtvis bara leder till att man halkar efter i både karriär och löneutveckling.
  • Lika lön för lika krävande och ansvarsfyllda arbeten med samma kompetensnivå.

Kommentarer

Inga kommentarer.