a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Gäststudenter

0 gäststudent2 660120_student

Stora mängder gäststudenter från andra länder har under många år sökt sig till Sverige. Under de senaste åren har de dock skrämts bort av höga terminsavgifter för dem som inte råkar komma från ett EU-land. Vi vill att alla terminsavgifter på högskolor och universitet slopas, så att det åter ska bli möjligt även för studenter från fattigare familjer i tredje världen att läsa i Sverige.

När en student från ett land utanför EU avslutat sina studier Sverige måste han eller hon idag åka tillbaka. Hen kan inte stanna i Sverige och söka jobb här. Piratpartiet vill att alla utländska studenter som tagit examen från högskolan ska få en tids arbetstillstånd, så att de om de vill kan stanna här och söka arbete. Det är inte bara humant mot dem som kommit och börjat rota sig i landet. Det är också bra för oss, eftersom vi behöver välutbildade människor i landet.

Kommentarer

Inga kommentarer.