a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Immaterialrätt

personnummer

Immaterialrätt är ett sammanfattande ord för bland annat patent, upphovsrätt, varumärkesskydd, designskydd och sortskydd av nya förädlade växter. De går alla ut på att ge en person eller ett företag ensamrätt på att utnyttja och tjäna pengar på en tanke, formulering, melodi, metod eller något annat, som inte finns i den materiella världen. En slags idémonopol helt enkelt.

Vi tycker att information av princip ska vara fri. Att alla människor ska ha rätt att använda, kombinera och vidareutveckla alla de fantastiska idéer som flyger runt i världen. Vi tror att det gör människor klokare och lyckligare. Och att det också snabbar på den tekniska och ekonomiska utvecklingen.

All immaterialrätt kränker denna princip om informationsfrihet, och kan därför bara accepteras ifall det finns tydliga positiva effekter.

  • Vi vill därför reformera upphovsrätten radikalt: tillåta ickekommersiell kulturdelning, förkorta skyddstiderna och öka möjligheterna att citera, remixa och sampla.
  • Patentsystemet vill vi avskaffa helt, även om vi inser att det är ett krav på lång sikt, eftersom vi är bundna av olika internationella avtal.
  • Varumärkesskyddet kan bara accepteras så länge det fungerar som konsumentskydd, men inte om det används för att jaga konsumenter som valt billigare alternativ.

En viktig princip måste också vara att våra skattemedel inte ska användas till att skapa sådant som låses in i idémonopol. Vi kan därför inte acceptera att något resultat av verksamheter som betalas helt eller delvis med skattepengar låses in i immaterialrätt. De ska vara fria för alla att utnyttja, kopiera och  vidareutveckla.

Mer om:
Patent
Upphovsrätt

Kommentarer

Inga kommentarer.