a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Kontrollsamhället

kontrollsamhalet

Internets fantastiska möjligheter är en viktig del av vår vardag. Vi betalar räkningar och samtalar privat med vänner, läkare, advokater och journalister. Vi bokar resor, läser nyheter, bloggar, fildelar och skapar en rik deltagarkultur där vi alla bygger vidare på varandras arbete och delar med oss till varandra. Piratpartiet vill skapa ett samhälle där medborgarna har en självklar rätt att kommunicera fritt och dela med sig av kultur och kunskap utan att känna sig övervakade.

 

 

Ett flertal lagar har dragits igenom och fler kommer, som har till avsikt att inskränka medborgarnas rätt till ett privatliv. Exempelvis vill man genom telekompaketet göra om internet till kabel-tv, dvs toppstyrda och kontrollerade former av publiceringar där du endast ska vara mottagare. Ett annat exempel är FRA som får tillgång till stora delar av vår digitala kommunikation, där informationen som samlas ihop kan användas som handelsvara med andra länder. Ofta motiveras de här lagarna med en önskan att öka tryggheten, men sann trygghet skapas inte med censur och kontroller, utan genom öppenhet och information. Trygghet är att leva fritt i ett rättssäkert samhälle. Trygghet är att kunna använda internet utan att staten granskar allt vi gör.

Piratpartiet vill ha effektiv brottsbekämpning, som tar rättssäkerheten och den personliga integriteten på allvar och inte kränker oskyldiga människors privatliv.

De senaste åren har en mängd olika lagar införts. Lagar med syfte att förhindra hemska saker som terrorism, våldsbrott och barnpornografi. Dessa lagar som har som syfte att stoppa hemska brott, har också förmågan att vara väldigt integritetskränkande.

Många förstår inte varför det är viktigt att få vara anonym på nätet, om man vill. Det finns många viktiga skäl till varför du kan vilja vara anonym. En bloggare i Alaska skrev detaljerade inlägg där hon beskrev Sarah Palin som politiker. När bloggarens anonymitet till slut avslöjades så skrev hon såhär om varför hon velat vara anonym:

På min ”About” sida skrev jag att jag valt att vara anonym, men inte varför. Jag kanske var statsanstäld. Jag kanske inte ville att mina barn skulle råka illa ut på skolan. Jag kanske var på flykt undan en misshandlande man som jag inte ville skulle veta var jag var. Min familj kanske inte skulle vilja prata med mig igen. Jag kanske skulle bli ovän med min bästa vän. Kanske ville jag inte få en tegelsten kastad genom mitt fönster. Min man kanske jobbade för Palin-administrationen. Kanske ville jag inte att folk skulle veta var jag bodde eller arbetade.

Så när politiker eller andra försöker lagstifta bort rätten att vara anonym så vet du vad som står på spel.

Kommentarer

Inga kommentarer.