a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Rättssäkerhet

statue

Rättsstatens grundläggande principer måste värnas och stärkas: Alla människor ska vara lika inför lagen. Vid utredningar ska åklagare och polis undersöka sådant som talar för den misstänkte lika noga som sådant som talar mot. Domstolsförhandlingar och domar ska vara offentliga. För att någon ska dömas för ett brott ska skuld vara visad bortom varje rimligt tvivel.

Ingen ska betraktas eller behandlas som skyldig om det inte finns en dom som vunnit laga kraft.

Alla som åtalas för ett brott där fängelse finns i straffskalan ska ha rätt till offentlig försvarare, dvs en advokat betalad av staten.

Vi vill reformera systemet med nämndemän, så att de återgår till att vara bisittare till domarna utan egen rösträtt. De ska ges ett rimligt arvode eller full ersättning för förlorad arbetsförtjänst, så att även yrkesarbetande kan ställa upp.  Rekryteringsprocessen ska öppnas upp så att nämndemän likt valförrättare rekryteras från en bredare intresserad allmänhet än dem som är med i politiska partier.

Den särskilda terroristlagstiftningen avskaffas. Den sätter rättssäkerheten ur spel, och riskerar att i sin förlängning kunna användas för att skrämma och förfölja immigranter och oliktänkande. Övriga befintliga lagar ger redan tillräckliga möjligheter att på ett rättssäkert sätt döma verkliga terrorister.

Ställningen måste stärkas för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister. Den ekonomiskt starkare måste ges mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att den har större resurser för att klara komplicerade rättsprocesser. Det kan t ex ske genom begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader. Eller genom att kriminalisera obefogade stämningar.

Kommentarer

Inga kommentarer.