a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Sjukvård

0 läkare2 500 xchng Sanja Gjenero fri

Alla i Sverige ska ha tillgång till en sjukvård av hög kvalitet. Oavsett om man bor i storstad eller glesbygd. Oavsett om man är skriven i landet eller är papperslös flykting.

Den som söker vård för missbruk ska snabbt få möjlighet till kvalificerad vård, och inte riskera straffas för sitt missbruk.

Den som behöver vård för HIV och AIDS ska inte riskera straffas. Smittskyddslagen ska därför ändras efter UNAIDS rekommendationer så det blir en rimlig proportion mellan smittskydd och ingrepp mot den enskilde.

Hälso- och sjukvården ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Fördomar och vidskepelse ska bekämpas.

Vården ska skapa mekanismer för att snabbt ta till sig ny kunskap, nya tekniker och nya erfarenheter – även sådana som inte marknadsförs av stora företag.

Exempelvis kan nya metoder att samla och analysera data från patienter i realtid ge nya möjligheter att snabbt justera råd och behandlingar. Och nya kunskaper om samband mellan hälsa, arv och livsstil kan ge nya möjligheter att förebygga ohälsa.

Det är också viktigt att vården i landet kontinuerligt utvärderas och jämförs, och att alla som bor i landet kan hitta och läsa de jämförelserna.  Liksom att utvärderingar och jämförelser av olika behandlingsmetoder är tillgängliga för alla.

Kommentarer

Inga kommentarer.