a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Tolerans

12-1

Vi behöver lära oss att leva tillsammans i ett samhälle präglat av mångfald.

Eftersom alla människor har samma värde ska samma rättigheter och skyldigheter gälla för alla. Detta oavsett härkomst, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, livsstil, ålder, klädval, hårfärg och andra personliga egenskaper.

Alla människor ska ha samma rätt att utöva sina religioner, ge uttryck för andra övertygelser, leva efter sina traditioner och göra sina egna livsstilsval. Med den enda begränsningen att det bara gäller så länge man inte i handling är intolerant mot andras övertygelser, traditioner och livsval. Vi måste helt enkelt ha ett samhälle där en kristendomshatande bög kan bo granne med en homofob bokstavstroende kristen utan att någon av dem får anledning att vilja flytta.

Av samma anledning vill vi försvara alla människors rätt att själva styra över sin sexualitet. Man ska ha rätt att följa sin sexuella läggning och själv välja sin partner utan att behöva frukta diskriminering, övergrepp eller trakasserier från vare sig familj, andra människor eller samhälle. Så länge, naturligtvis, som det hela sker med respekt för ens partner och dennes självbestämmande.

Och naturligtvis vill vi inte se några inskränkningar i individens rätt att själv välja sin klädsel, annat  än sådana som behövs för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet i olika tjänster. (Som att en domstol behöver kunna se ansiktet på ett vittne, och man kan kräva kläder som skyddar mot smitta av dem som jobbar i sjukvård och storkök.)

Kommentarer

Inga kommentarer.