a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Trygghet

0 trygghet 1392185_father_and_daughter

Övervakning motiveras ofta med att det ska ge mer trygghet. Men oftast är den trygghet som kommer ut övervakningskameror, telefonavlyssning och spionage på datatrafik en illusion.

Trygghet har nämligen att göra med tillit, inte med misstänksamhet. Trygghet kommer ur människor och mänsklig kontakt, inte ur steril elektronik.

Man går därför helt fel väg när man låter videokameror ersätta personal på äldreboenden. Eller när patrullerande poliser eller personal på T-banans perronger byts mot kameraövervakning.

För att skapa mer trygghet i våra stadsmiljöer vill vi istället se fler poliser som patrullerar till fots, stöd åt frivilliga nattvandrare, god belysning och trivsam landskapsarkitektur, med konstinstallationer och på somliga ställen (som parkeringsgarage) kanske till och med musik.

Kommentarer

Inga kommentarer.