a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Vargjakt

varg

Vissa frågeställningar är ibland så stora och engagerande i samhället, att vi upplever det som viktigt att som ett led i tydlighet berätta även när vi inte tagit ställning, vilket är fallet för just denna sakpolitiska frågeställning.

Detta innebär inte att vi aldrig kommer att ta ställning, utan det kan handla om att den återstår att bli föreslagen som sakfråga. Vårt politiska program växer via våra medlemsmöten, där motioner och propositioner presenteras för resterande medlemmar att ta beslut om huruvida Piratpartiet ska driva frågeställningen.

Det innebär att du skulle kunna via ditt medlemskap, föreslå partiet att driva denna fråga i den riktning som du upplever är viktig. Det du då behöver tänka på är om din föreslagna politik grundar sig på Piratpartiets principer (de hittar du här). Kontakta gärna din lokala PP-förening för att få hjälp med hur man skriver motioner, och undersöka om det finns intresse för att driva frågan.

Kommentarer

Inga kommentarer.