a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Bibliotek

iStock_000016712693XSmall

”Bibliotek är fantastiska! De är som ett internet som man kan gå runt och bläddra i!”

Så beskrev en ung pirat sin första biblioteksupplevelse och visst hade hen helt rätt. Bibliotek ÄR fantastiska. Bibliotek ÄR den fysiska världens motsvarighet till internet. Bibliotek ÄR viktiga broar mellan ny och gammal kunskap och litteratur.

Dessvärre är biblioteken också hotade. Politiker drar in anslag. Förläggareföreningen har valt att betrakta bibliotekens utlåning av böcker som ett hot mot förlagens verksamhet. Författarförbundet har av outgrundlig anledning valt att gå samma väg. Svensk Biblioteksförening har klivit upp på barrikaderna och kämpar tappert, men de behöver bundsförvanter och Piratpartiet ställer självklart upp på bibliotekens sida. Bibliotekens sak är vår.

Piratpartiets utgångspunkt är att hitta vägar för att trygga bibliotekens verksamhet i den nya tekniska verkligheten. Biblioteken har en viktig funktion att fylla och vi upplever att det finns mycket entusiasm och initiativförmåga på många bibliotek, men att denna tillgång inte tas tillvara av politiker och andra. Det vill vi ändra på.

För att uppnå detta vill vi bland annat:

  • att bibliotekens roll i samhället stärks och att deras samhällsbärande funktion erkänns.
  • att bibliotekarierollen stärks. I en tid där vi har mer tillgång till information än någonsin, är även behovet av kvalificerad guidning genom informationsflödet större än någonsin.
  • att  biblioteken ges bättre möjlighet att erbjuda en kontaktyta mellan upphovsmän och läsare för att upptäcka, skapa, efterfråga samt förmedla ny litteratur.
  • att Sverige ska ha ett centralt digitalt bibliotek där e-böcker, musik och film kan lånas ut över Internet. I detta bibliotek ska alla kunna ladda upp sina egna verk liksom andras. Biblioteksersättning ska utgå automatiskt för de verk där upphovsmannen eller upphovsmännen är kända.
  • att staten systematiserar biblioteksersättningen även för e-böcker, så att systemet fungerar på samma sätt som biblioteksersättningen för pappersböcker.
  • att man gör det möjligt för biblioteken att bygga ett eget, gemensamt system utan DRM för utlåning av e-böcker, så att de görs oberoende av privata företagsintressen.
  • att man skapar en transparent inköpspolicy och ger bibliotikarier tillräckliga resurser för att själva göra urval av böcker att köpa in i stället för att förlita sig på paket från bokhandel/industri

Piratpartiet i biblioteksdebatten

Norran – 120112
“Bokförlag biter sig själva i foten“

SvD Kultur – 120119
(tillsammans med Unni Drougge)
Aftonbladet – 120823
Göteborgsposten – 120824
Kulturbloggen – 120827
ETC -120927

Kommentarer