a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Läkemedelsforskning och -patent

pilleroburk Kroma Kromalski free xchng 447543_93571904

Att utveckla och testa läkemedel är dyrt. Idag finansieras forskning, utveckling och tester av läkemedel genom patent. Priset för ett nytt läkemedel ligger därför skyhögt över tillverkningskostnaden under den period patentet gäller.

Därigenom betalas det hela egentligen av skatter och försäkringspremier från vanliga människor i de rika länderna.

Detta system har dock en rad nackdelar.

För det första får de flesta som bor utanför de rika länderna inte tillgång till de nya medicinerna förrän patenten gått ut. Vilket leder till omätligt onödigt lidande och miljontals människors förtida död.

För det andra gör det att läkemedelsföretagen utvecklar det som säljer mest, inte det som ger mest nytta ens i de rika länderna.  Man prioriterar läkemedel som lindrar symptom (och kanske måste tas hela resten av livet) istället för sådana som botar sjukdomen med en kort behandling. Man prioriterar krämpor som drabbar många framför allvarliga sjukdomar som drabbar få. Man prioriterar inte utveckling av nya antibiotika, som ska sparas till de gånger dagens antibiotika inte biter, men absolut inte användas brett så det utvecklas resistens mot dem också.

Piratpartiet vill därför att de rika länderna, eller en tillräckligt stor grupp av de rika länderna, tillsammanss bestämmer sig för att göra om systemet från grunden: Låt skattebetalarna finansiera forskning, utveckling och testning av nya läkemedel direkt, och låt sedan alla företag som önskar konkurrera om att tillverka de preparat som tas fram.

Med en sådan modell behövs inga medicinpatent. De nya lälkemedlen kommer omedelbart alla till del, inte bara de rika. Och forskningen och utvecklingen kan riktas mot de problem, där de medicinska behoven är som störst.

Kommentarer

Inga kommentarer.