a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Patientmakt

0 läkare o patient3 free NIH Image Bank

Sjukvården och läkarrollen förändras idag snabbt från en situation där en allvetande läkare talar om för en patient hur saker förhåller sig till en situation där många patienter hämtat mycket information före läkarbesöket och vill resonera om denna med läkaren. Det är en utveckling samhället måste anpassa sig till.

Till exempel bör staten se till att man enkelt på internet kan hitta kvalificerad och sakgranskad information på olika nivåer om skilda medicinska frågor: hälsa, sjukdomar, diagnoser, behandlingar, med mera.

Man ska enkelt kunna få tillgång till sina vårddata, analysresultat och journaler. Till exempel genom att kunna komma åt dem hemifrån via internet.

Och vill man ska man ha rätt att lägga lägga till kompletterande uppgifter och kommentarer till sin journal.

Kommentarer

Inga kommentarer.