a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Acta

stpacta

Acta är ett handelsavtal som förhandlades fram under hemlighet mellan ett stort antal länder. Efter stora protester beslutade EU att hoppa av avtalet. Vissa formuleringar ur avtalet återuppstår emellertid i andra avtal, så arbetet fortsätter med att förhindra försöken att försöka smita förbi lagstiftning och tvinga på länder regleringar skräddarsydda för en specifik intressegrupp.

I valmanifestet 2010 skrev vi: Vi vill att riksdagen ska fastslå att förhandlingarna om Acta saknar all legitimitet, att de är resultatet av vissa särintressens försök att åsidosätta den demokratiska lagstiftningsprocessen och att Sverige ska lämna Acta-processen och dra tillbaka sin förhandlingsfullmakt från EU. Samtidigt fastslås att Sverige avser att stödja de länder som redan proklamerat att de vill stoppa projektet i sin helhet.

Kommentarer

Inga kommentarer.