a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Datorkunskap

0 pojke m dator 500 xchng 1109761_73384034 free AKphotos

Det är viktigt att alla elever får lära sig använda datorer i skolan.

Till stor del måste det ske genom att man lär sig använda olika typer av program när de naturligt används i olika skolämnen. Samtidigt bekantar man sig med hur datorerna i allmänhet fungerar.

Till en del ska det också ske genom att man speciellt får lära sig mer om hur själva hårdvaran och programmering fungerar. Genom att tidigt i skolan under lekliknande former få prova att programmera kan man till exempel lära sig att man själv härskar över datamaskinen, och inte tvärt om.

Arbetet med datorer i skolorna får inte ske på ett sådant sätt att eleverna bara lär sig använda mjukvara från vissa kommersiella företag. Då låser man fast eleverna vid de företagen, och hjälper dem behålla sina oligopol.

Så mycket som möjligt av elevernas arbete bör därför ske i fri eller öppen programvara, i stil med Open office och Linux. Målet ska vara att skolorna helt slutar använda proprietär programvara till år 2025.

Kommentarer

Inga kommentarer.