a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

EU

ameliaCE

EU är en union av demokratiska länder. EU är en av världen största ekonomier. Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som  är nästan omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja.

Vi vill använda Sveriges medlemskap i EU till att arbeta för rättssäkerhet och integritet, för att information ska få flyta och spridas fritt och för att säkra en billig och väl fungerande digital infrastruktur för alla unionens invånare.

Tyvärr verkar EU alltför ofta i motsatt riktning. Datalagringsdirektivet har vridit övervakningshysterin ett ytterligare varv, och IPRED har beväpnat upphovsrättsindustrin i deras jakt på kulturdelande ungdomar.

Till stor del beror sådana beslut på att EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. De folkvalda politikerna har för lite inflytande, och indirekt utsedda makthavare har för många möjligheter att gömma sitt ansvar för viktiga beslut.

Vi vill därför arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och att det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar:

  • Politiska beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt. EU ska bara besluta om sådana frågor som inte kan hanteras på nationell, regional eller lokal nivå. Snusförbud är en typisk sådan fråga, som EU ska hålla tassarna borta från.
  • Det måste bli mer öppenhet och transparens i EUs politik och förvaltning. EU ska närma sig den svenska offentlighetsprincipen.
  • Ge mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter, och låt mindre makt finnas hos indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission.
  • Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
  • Nationella parlament måste få mer makt och insyn över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att slingra sig från ansvar för de beslut man fattar i ministerrådet genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet.
  • Det måste redovisas öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
  • På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent. Detta måste sedan godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget. På det sättet får vi en union som bara sysslar med de saker och på de sätt som invånarna i både unionen och dess alla stater önskar.
  • Sverige ska inte införa euro som valuta. En valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.

Kommentarer

Inga kommentarer.