a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Forskning

fo studerar odlat brosk free NIH Image Bank

Forskning är viktigt för att vi människor på sikt ska kunna bli lite klokare, och bättre förstå världen, oss själva och vår plats i universum. Dessutom driver forskning på innovationer och teknisk utveckling, och spelar därför stor roll för att vi ska få mer välstånd, nya jobb och mindre slitage på miljön. Forskning har alltså både ett egenvärde och ett nyttovärde.

Vi vill ha mer resurser till fri, förutsättningslös grundforskning. Både i sådana områden där det är lätt att se tänkbara framtida tillämpningar, som i teknik och medicin. Och i sådana områden där man inte har någon aning om vilka de konkreta resultaten skulle kunna bli. För det är ofta i sådan rent nyfikenhetsdriven forskning som de stora genombrott sker, som öppnar helt nya tekniker och möjligheter för mänskligheten.

Pengar och andra resurser till forskning ska fördelas i genomskinliga system, där olika forskare eller grupper får konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats.

Resultatet av forskning som betalas av stat, landsting och kommuner ska vara fri för alla att använda och dra nytta från. De får inte låsas in bakom patent eller andra immaterialrättsliga barriärer.

Forskningen och utvecklingen av läkemedel måste organiseras om, så den slutar finansieras av skyhöga priser på patenterade läkemedel, som därigenom blir omöjliga att köpa för jordens många fattiga. Istället ska medicinpatent avskaffas, och staterna tillsammans finansiera forskning och utveckling av läkemedel, som prioriteras efter medicinska behov istället för förväntade försäljningsvolymer.

Därmed blir det större chans att man får läkemedel som botar (och bara behöver tas en kort tid)  istället för lindrar symptom (och ibland behöver tas resten av livet). Det blir större chans att vi får fungerande läkemedel mot de sjukdomar som skördar miljontals människoliv i fattigare länder. Och det blir större chans att det satsas på att utveckla nya antibiotika.

Resultaten av den forskning som betalas via skattsedlarna måste vara tillgänglig för alla intresserade bland dem som betalat. All forskning som helt eller delvis betalas av stat, landsting eller kommuner ska därför publiceras med open access, så att att artiklarna eller rapporterna är tillgängliga för alla över internet. Forskarna ska också uppmanas och ges möjlighet att offentliggöra sina direkta experimentresultat.

Det är viktigt att vetenskapens resultat inte stannar hos den lilla grupp forskare som kan läsa och förstå de vetenskapliga artiklarna. Staten ska därför ta ansvar för att kunskapsläget i viktiga forskningsområden och frågor som berör samhälleliga och etiska frågor regelbundet sammanfattas på ett för lekmän begripligt språk. Sammanfattningarna ska inte inte förenkla till det felaktiga, och redovisa de ställen där forskningsläget är osäkert.

Kommentarer

Inga kommentarer.