a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Fotograferingsförbud

kamera

Vi anser att möjligheten att dokumentera sina upplevelser och att skildra missförhållanden är en viktig rättighet. Piratpartiet avvisar därför alla förslag att införa generella fotograferingsförbud, i synnerhet på allmän plats.

Undantag ska naturligtvis gälla för en enskild lokal där ägaren sagt att fotografering inte får ske.

För att skydda den enskildes integritet ska dold fotograferingsutrustning omgärdas av samma regler som dold avlyssningsutrustning.

Kommentarer

Inga kommentarer.