a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

HBTQ

12-1

Alla människor ska ha samma rättigheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Vi vill därför att samkönade äktenskap ska fortsätta vara tillåtna, och vi vill att de ska tillåtas i hela EU. Som ett första steg ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om de själva inte tillåter sådana äktenskap.

Diskrimineringen av icke-heterosexuella kring familjebildning måste stoppas. Gör det lika möjligt för homo- som för heterosexuella par att skaffa barn med hjälp av insemination, provrörsbefruktning och adoption – även i praktiken.  Inför moderskapspresumption i de fall där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn.

Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte. Transpersoner som tvingats till sterilisering för att få könskorrigerande kirurgi ska få möjlighet till skadestånd från staten.

Alla psykoterapeuter, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och liknande yrkesgrupper i skolan ska få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.

Kommentarer

Inga kommentarer.