a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Informationsfrihet

dodskalle

En av de mest grundläggande tankarna bakom Piratpartiet är att information ska vara fri att inneha, dela och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt. De undantag vi tycker är befogade är känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära hemligheter. All annan information bör vara fri att inneha och dela.

Därför tycker vi också att stat, kommun och offentligt ägda företag aldrig ska medverka till att filtrera eller censurera allmänhetens tillgång till information via internet. Varken I Sverige eller i andra länder.

Beslut om att sekretessbelägga information ska vara tidsbestämda och redovisas så informationsrikt som möjligt. Offentlighetsprincipen ska utvidgas att gälla också företag som driver verksamhet som betalas med skattemedel, som friskolor och privata vårdcentraler.

Vi kan aldrig acceptera förbud mot att ifrågasätta vedertagna historiska sanningar. Hur säkra vi än är på att många miljoner judar och romer mötte döden i tredje rikets gaskammare är historieskrivning en uppgift för den historiska forskningen , inte för beslut av regeringar och parlament.

Kommentarer

Inga kommentarer.