a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Innovation

bulb

Vi är övertygade om att fortsatt välstånd och nya jobb i Sverige kommer att bygga på kunskap, innovation, design och kreativitet.

Därför är det viktigt att vi har en skola som lär elever att tänka fritt, våga testa sina idéer och fördomsfritt kombinera olika element och tankar. En skola där elever letar information och själva bygger sin kunskap.

Därför vill vi satsa mer resurser på forskning och utveckling. Både sådan forskning där man lätt kan se tillämpningar, som i teknik och medicin. Och sådan grundforskning där man inte har någon aning om vilka konkreta tillämpningar som skulle kunna komma. För det är ofta i sådan forskning de verkligt stora genombrotten sker, som skapar helt nya system och teknologier.

Därför behövs en god digital infrastruktur, så att människor kan samarbeta och överföra tankar och idéer mellan landets och världens olika delar.

Och därför bör vi avveckla patent och andra idé-monopol, som hindrar information och kunskap från att strömma fritt som möjligt mellan olika personer och företag.

En tillväxt i sådana branscher kommer att dra med sig hela ekonomin: Fler jobb åt programmerare, designers och forskare ger mer efterfrågan på alla möjliga varor och tjänster, som i sin tur ger fler jobb åt byggarbetare, frisörer och handelsanställda. Vilka sedan i sin tur ger jobb åt varandra och skatteinkomster för att betala fler att arbeta med vård, omsorg och utbildning.

Kommentarer

Inga kommentarer.