a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Integration

color

Sverige är ett samhälle där människor från många delar av världen och med många olika kulturer lever sida vid sida. Det gör vår kultur och vårt samhälle rikare, och det är viktigt att vi på bästa sätt tar hand om de möjligheter den ökade rörligheten och migrationen erbjuder för Sverige. Det är ett förfärligt slöseri att många kompetenta och arbetsvilliga invandrare har svårt att få jobb.

Vi behöver förbättra skolans förmåga att låta elever som är nykomna till Sverige hamna på den nivå, där deras förkunskaper fungerar. Även svenskundervisningen för vuxna invandrare måste bli bättre på att möta var elev på rätt nivå, och anpassas efter dennes förutsättningar och behov. Systemet kan utvecklas så att senare delar av undervisningen kan integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser.

För att minska risken att arbetssökande med utländskt klingande namn sorteras bort redan i de första urvalen ska stat, landsting och kommuner införa ett system där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man väljer vilka som ska kallas till anställningsintervju.

För att öka kontaktytorna mellan olika grupper måste stadsbyggandet läggas om så det motverkar bostadssegregation. När nya områden bebyggs blandas egnahem, bostadsrätter och hyresrätter i samma kvarter. När stadsdelar förtätas byggs andra boendeformer än de som dominerar i kvarteren omkring, så att hyresrätter sprängs in i villaområden, och egnahem mellan hyreshus.

Stöd ska ges till föreningslivet för att skapa mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige. Exempelvis korskulturella matlagningskurser och blandade fotbollslag, syjuntor och scoutpatruller.

De religioner som är nya i landet måste ges samma ställning som de som traditionellt funnits här. Samma rätt för exempelvis buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler som för kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser.

Sverigefinnarnas språkliga rättigheter utökas till att gälla hela landet, oavsett bostadsort.

Kommentarer

Inga kommentarer.