a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Internet

0 datarbete 500 xchng 525433_29598145 notify emej

Bredband är idag en lika självklar del av ett boende som elektricitet och rinnande vatten. Den offentliga sektorn ska därför ta samma ansvar för att alla har möjlighet att få en bredandsuppkoppling med hög hastighet i bostaden som de idag tar för elektricitet. Tillgång till bredband och nödvändig utrustning ska ingå i socialbidragsnormen.

Dessutom ska stat och kommuner stimulera utbyggnaden av inloggningsfritt, avgiftsfritt och anonymt trådlöst internet i allt tätbebyggt område. Tumregeln kan vara att där man har råd att ha gatubelysning har man också råd att hålla med trådlöst bredband.

Vi tycker alltså att själva infrastrukturen för digital kommunikation (som radiofrekvenser, fiber och koppartråd) ska vara ett samhälleligt ansvar och vara samhälleligt ägd. Olika operatörer ska sedan kunna konkurrera fritt om att erbjuda olika tjänster på denna infrastruktur. Men bara om de verkligen använder den plats de får för sina kunders bästa.

Därtill är det viktigt att det råder budbärarimmunitet på internet. Internetleverantörerna ska inte ha något juridiskt ansvar för innehållet i den trafik som sker, och de ska inte ha rätt att undersöka, läsa eller spana på trafiken.

Kommentarer

Inga kommentarer.