a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Konsumentskydd

WaxStamp

Idag behandlas allt fler produkter som licensierade tjänster. Detta har lett till att företag idag genom avtalsvillkor och tekniska system inskränker konsumentens rättigheter. Därför ser vi det som nödvändigt att utöka konsumentskyddet. I vanliga fall har varor och tjänster olika former av konsumentskydd som saknas för ”licensiering av användning”. Vi vill inte att det ska vara tillåtet att sälja licenser på ett sätt som kringgår lagen om konsumentskydd.

Om det utöver detta finns skäl att upplåta en produkt genom avtal om licensiering, så ska det redovisas tydligt och ett korrekt licensavtal ska upprättas innan betalning av licensen genomförs och denna typ av upplåtelse ska inte få kallas ”köp”.

Vi vill att lagen uttryckligen ska säga att avtal som visas på skärmen vid exempelvis mjukvaruinstallation eller som påstås träda i kraft när man bryter förpackningen inte äger laga kraft.

Kommentarer

Inga kommentarer.