a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Kriminalvård

0 fängelse 547363_24648964

Vi vill ha en human kriminalvård som stimulerar, uppmuntrar och hjälper intagna till ett liv utan brottslighet när de kommit ut. Utbildning under fängelsetiden ska vara möjlig och uppmuntras. Inga andra hinder ska finnas för att träffa anhöriga, få frisk luft och njuta av böcker, musik och annan kultur, än de som är nödvändiga av säkerhetsskäl eller för att förhindra fortsatt brottslighet från fängelset.

Intagna ska därför ha tillgång till bibliotek och ett stympat internet, där man exempelvis kan sköta kontakter med andra myndigheter, förkovra sig och njuta av kultur. Men inte skapa problem för brottsoffer, hota säkerheten på anstalten eller delta i kriminella aktiviteter eller planering av sådan.

För att undvika att unga människor sugs upp i kriminalitet vill vi satsa mer för att skola, fritidsgårdar och frivilligorganisationer ska kunna ordna meningsfulla fritidsverksamheter och stöd till ungdomar på glid.

Unga brottslingar placeras i största möjliga utsträckning i vårdformer som hjälper dem att ta sig ur missbruk och en  kriminell livsstil.

För att minska problemen i kriminalvården vill vi att en speciell tillsynsmyndighet för denna skapas.

Kommentarer

Inga kommentarer.