a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Läromedel

0 läroboksläsning 500 xchng 829482_48917166_laura00

Det är bara en tidsfråga innan systemet med ekonomisk upphovsrätt rämnar, och dagens modeller för att ta fram läromedel inte längre fungerar. Då kommer utbildningssystemen att själva behöva ta ansvar för att ta fram nödvändiga  läromedel.

Det är mycket viktigt att det material som då tas fram blir fria och öppna för alla lärare och elever, och inte låses in i av enskilda utbildningsanordnare. Annat vore både principiellt fel, och ett oförsvarligt slöseri med de gemensamma resurser som går till utbildningssystemen.

Stat och kommuner bör därför uppmuntra lärare att tillsammans utforma och skriva nya öppna läroböcker inom sina ämnesområden. Till exempel genom att ge dem minskad undervisningsskyldighet, och börja räkna sådana insatser som meriter när lärare söker nya jobb.

Kommuner, stat och EU bör donera till öppna samhällsnyttiga kunskapsaggregerande initiativ, som likt Wikipedia kommer till användning i skolorna.

Läromedel som skolor köper in ska ha öppna licenser, dvs kostnadsfritt kunna användas elektroniskt av alla elever, lärare och andra intresserade. Och kunna bearbetas och vidareutvecklas av de lärare som använder materialet.

Detta kan naturligtvis inte genomföras omedelbart, men till år 2025 vill vi att alla läromedel i skolan ska vara fritt tillgängliga med öppna licenser, liksom basläromedlen på alla universitets- och högskolekurser.

Kommentarer

Inga kommentarer.