a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Migration

0 barn mångfald 390 1191196_67173144 free guillermo ossa

Många människor kommer till Sverige på flykt undan förföljelser, krig, naturkatastrofer och fattigdom.

Piratpartiet tycker att humanism och mänskliga rättigheter måste prägla migrationspolitiken. Vi kan inte acceptera att människor skickas tillbaka till länder som drabbats av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden och länder där mänskliga rättigheter inte respekteras. Vi vill därför att Sverige arbetar för att alla rika länder går ihop och hjälps åt att ta emot dem som är på flykt.

De som kommer hit och begär politisk asyl för att de är förföljda ska ha en rättssäker asylprocess. Det finns flera brister kring detta idag. Bland annat är det migrationsverket som utser de asylsökandes advokat om ett ärende går till migrationsdomstolen – och de har inte direkt ansträngt sig för att de sökande ska få bästa möjliga ombud.

Rätten till asyl för dem som riskerar förföljelse för sin sexuella läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för alla HBTQ-personer, som idag befinner sig på flykt.

Vi kräver att handläggningen av uppehållstillstånd ska få ta maximalt 12 månader, och att Migrationsverket ska få de resurser som behövs för att uppnå detta. Det kräver att staten snabbt kan budgetera om och anpassa Migrationsverkets anslag efter flyktingströmmarna.

Alla som vistas i landet ska ha samma rätt till sjukvård, oavsett om man har papper och uppehållstillstånd eller ej.

Utvisningarna av romska gatumusikanter från andra EU-länder var en skamfläck för Sverige. Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung ska behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oavsett etniskt ursprung.

Kommentarer