a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Ordningsmakten

0 polis2 500 1262266_21971210

Staten måste kunna använda en del övervakning, makt och våld för att hindra brott och fånga brottslingar. Men det ska bara få ske om det finns skäliga misstankar om brott. Och det måste finnas proportion mellan det misstänkta brottet och de ingrepp som görs. Den proportionen har tappats bort idag. För att få den tillbaka måste staten bli försiktigare med att använda sina maktmedel.

Poliskårens och åklagarnas befogenheter måste därför ses över. Kravet på proportionalitet mellan ingrepp och misstänkt brott måste skärpas. Poliskårens attityd och värderingar måste förändras. Polisens möjligheter att hota och trakassera avvikande med sådant som att haffa dem för bagatellbrott eller göra drogtester måste minska. Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk ska därför avkriminaliseras, utan att drogerna i sig legaliseras.

Vi vill istället ha en poliskår som är närvarande med ögonkontakt med människor på de platser där man möts, och som behandlar även stökiga individer med respekt. Patrullerande poliser behövs och kan aldrig ersättas av kameraövervakning. Polisen ska ha uniformer som signalerar att man vill hjälpa folk, inte sätta sig i respekt hos dem. Pistol ska bara bäras om det finns särskilt behov. Polisen ska inte få använda brottsprovokation.

Sverige har idag en av Europas strängaste regler kring hur länge man kan sitta häktad medan polisen utreder brott, och hur mycket restriktioner som kan läggas på ens kontakter med omvärlden. Häktestiderna måste kortas, och dessa restriktioner lättas.

Man måste se över de prioriteringar som görs mellan olika brottstyper i polisens och åklagarnas arbete. Det kan till exempel inte vara rimligt att mindre upphovsrättsbrott prioriteras högre än villainbrott och lika högt som grov organiserad brottslighet.

Rätten att besluta om husrannsakan ska flyttas från åklagare till domstol. Lagen om förverkande av hjälpmedel ska ses över så att polisen istället för att ta hela datorer med personlig korrespondens, semesterbilder och arbetsdokument bara får förverka den information på datorer och lagringsmedia som är förknippad själva brottet.

Kommentarer

Inga kommentarer.