a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Övervakning

0 sfinxövervakning 500 1287260_31778742

Människor som inte misstänks för något allvarligt brott ska inte slentrianövervakas. Polis och säkerhetstjänst ska bara ha rätt att avlyssna och övervaka människor i de fall då det finns konkreta misstankar om allvarliga brott. Samma regler ska gälla för övervakning av datorer och människors liv på internet, som för deras diskussioner runt cafébord, i hemmet, på telefon och brev i papperskuvert.

I dag sker sådan här generell övervakning bland annat enligt FRA-lagen och i enlighet med implementeringen av EU:s datalagringsdirektiv. Det är oacceptabelt ur ett integritetsperspektiv och vi anser därför att FRA-lagen ska avskaffas och FRA:s spaning på civil kabeltrafik ska läggas ner – utan att ersättas av andra övervakningssystem.

Överskottsinformation från övervakning eller husrannsakan ska inte heller få användas i processer för andra brott, som i sig själva inte är allvarliga nog att motivera övervakning. De som blivit övervakade, utan att man kunnat påvisa brott, ska meddelas om detta och ha rätt till skadestånd. Det ska även vara möjligt att i efterhand överklaga ett beslut om övervakning.

Det är viktigt att man kan leva ett normalt liv och röra sig fritt i samhället utan att lämna efter sig en massa elektroniska fotavtryck, som gör det möjligt och lätt att i efterhand i detalj spåra ens rörelser. Det innebär att betalsystem i butiker, caféer och kollektivtrafik måste anpassas därefter.

Kommentarer

Inga kommentarer.