a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Privatliv

privatliv

Piratpartiet verkar för att alla skall kunna känna sig trygga i samhället. Fri kommunikation är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Du skall kunna lita på att din privata kommunikation är just privat, oavsett om du surfar på internet, mejlar, skickar brev, sms:ar eller pratar i telefon. Idag är det en självklarhet att dina brev inte skall vara sprättade när de kommer med posten i din brevlåda men detta gäller inte om du skickar ett mejl.

Vi anser att ett Internet utan övervakning av all kommunikation, och en fungerande rättsstat, är förutsättningar för detta. Vi tror att om staten bemöter sina medborgare med respekt så kommer medborgarna att respektera staten – förtroende måste vara ömsesidigt.

Piratpartiet anser att Demokrati utan ett privatliv inte är någon demokrati!

Vad vill piratpartiet göra för ditt privatliv?

Piratpartiet vill att samhället garanterar grundläggande rättigheter. Dessa skall gälla i samma utsträckning på och utanför internet. Lagar som FRA-lagen har i praktiken avskaffat grundläggande demokratiska rättigheter såsom brevhemligheten och källskyddet för elektronisk kommunikation. Följande måste åtgärdas:

  • Rättsstaten skall värnas och stärkas.
  • Brevhemligheten skall återupprättas.
  • Rätten att inte vara övervakad av staten om man inte står under konkret misstanke om allvarligt brott skall återupprättas.
  • Yttrande-, åsikts- och informationsfrihet skall stärkas.
  • Källskyddet och rätten att vara anonym måste kunna garanteras.
  • Riksdagsledamöters suveränitet som folkvalda beslutsfattare ska skyddas mot olika former av otillbörlig påverkan av den typ som skedde inför omröstningen om FRA-lagen.

Idag avlyssnas redan all kommunikation som passerar våra landsgränser vilket inkluderar e-post, chatmeddelanden, sökningar på sökmotorer så som Google, Yahoo, osv. Dessutom vill samtliga av dagens riksdagspartier införa datalagringsdirektivet från EU som innebär att alla telefoni- och internetleverantörer kommer vara skyldiga att lagra information om telefonnummer och/eller IP-adress, abonnentuppgifter, geografisk plats för båda parter, starttid, sluttid, datum för kommunikationen, vilken utrustning och tjänst som använts, på- och avloggningstider, samt vilken typ av anslutning det rör sig om. Det kan även bli aktuellt att lagra vilka sökord användare har använt vid sökningar på exempelvis Google.

Detta arbetar idag Piratpartiet aktivt mot i EU och med din röst säkrar du även en röst för ditt privatliv i Sveriges riksdag.

Piratpartiet arbetar för ditt privatliv!

 

Kommentarer

Inga kommentarer.