a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Sampling

sampling

Dagens alltmer restriktiva lagstiftning och tolkningar av ”intrång” i upphovsrätt gör det särskilt svårt för skapande musiker, filmare, och bildkonstnärer. Ja även författare. I synnerhet gäller detta de som skapar verk genom att bearbeta och återanvända delar av gamla verk. I princip allt sådant är numera olagligt utan uttryckligt tillstånd från samtliga innehavare av den ”copyright” som gäller.

Sampling i musiken: Mix och remix-teknik har länge varit en etablerad musikform, och innan dess ”samplade” artister själva såväl spelstil som ”sound” på de sätt som gick, ursprungligen genom att imitera och göra egna versioner.

Numera kan man bli stämd för att låta ”för lik” något verk utgivet av större skivbolag. Detta hindrar förstås inte att bolagens egen utgivning ofta kopierar egna och andra bolags utgivning, bara att oberoende artister får bearbeta materialet.

Exklusiva rättigheter bara för originalverk: Vi vill göra det enklare att bearbeta och återanvända delar av gamla verk. Sådant ska ses närmast som en legitim form av citering. Existerande lagstiftning mot plagiat, baserat på begrepp som ”verkshöjd” har länge varit tillräckliga för att skydda skaparens upphovsrättsliga intressen. Det finns ingen anledning till senare tids extrema nya restriktioner.

Kommentarer

Inga kommentarer.