a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Snus

0 Ettan-snus

Piratpartiet anser att EU inte ska lägga sig i frågan om försäljning av snus, utan att det är något varje medlemsland ska få avgöra själv. Vi anser dessutom att snusets vara eller inte vara ska behandlas utifrån fakta och inte utifrån godtyckligt tyckande.

En rad studier visar att hälsoriskerna med snus är små eller obefintliga, och om några risker finns är de bara en liten bråkdel av riskerna med cigarettrökning. Samtidigt vet vi att många använder snus för att sluta röka. Förbud mot snus kan alltså inte motiveras med att skydda hälsan för unionens invånare, och ska därför enligt EUs egna principer inte beslutas på unionsnivå.

Det är på många sätt märkligt att EU förbjuder försäljning av snus, medan man fortsätter att det ska vara fritt fram att sälja de många gånger hälsofarligare cigaretterna. Man anar ett inflytande från den resursstarka transnationella tobaksindustrin. För dem står ju cigaretter för huvuddelen av inkomsterna, medan snusförbud kan vara ett billigt bondeoffer.

Pressmeddelanden i ämnet:
121204 – ”EU-kommissionen vägrar redovisa fakta bakom snusförbudet

Kommentarer

Inga kommentarer.