a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Kulturell infrastruktur

0 musik gitarrspelare 500 xchng free 1179691_24235097 Ivan Vicencio

Kultur gör att både människor och samhällen mår bättre. Därför behövs en väl fungerande kulturell ”infrastruktur” som gör att vi alla får möjlighet att både utöva och njuta av kultur.

Vi tycker därför att både stat, landsting och kommuner ska fortsätta stödja museer, bibliotek, teatrar och konsertlokaler. Och olika kulturevenemang, som musikfestivaler och lan-parties.

De som får ett stadigvarande sådant stöd måste dock arbeta aktivt för att göra sitt arbete tillgängligt över hela landet, landstinget eller kommunen, till exempel genom turneringar, digitalisering eller lokala samarbeten. Evenemang som helt eller delvis bekostas offentligt ska få spelas in och offentliggöras med öppna licenser så de kan spridas vidare och återanvändas.

Kulturen måste finnas för människor i alla åldrar och alla stadier av livet, var de än befinner sig. Kultur ska därför komma in i förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg. I kommunala kulturskolor kan barn och ungdomar förkovra sig i olika sorters kultur. Och vi måste satsa särskilt på sjuka, äldre och funktionshindrade – kultur stärker, läker och stimulerar hjärnans förmåga att både uppfatta och tänka.

Det är också viktigt att bredda kulturbegreppet. Genom historien har det varit vanligt att diskriminera nya kulturyttringar. Under 1800-talet ringaktades romanen, på 1930-talet jazzmusiken och idag betraktas exempelvis gaming och grafitti som något katten släpat in av politiker och delar av kulturetablissemanget. Samhället måste dock sätta sig över fördomar och ge även dessa kulturformer samma respekt och möjligheter som man ger mer etablerad kultur.

Kommentarer

Inga kommentarer.