a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Kunskapslyft 2.0

0 studenter3 641178_10733936

I tider av arbetslöshet är det självklart att samhället borde satsa ordentligt på utbildning. Både för att det ska bli så lätt som möjligt att få jobb för den som är arbetslös när hjulen åter börjar snurra. Och för att det då ska finnas välutbildade människor, som kan fylla de behov företag och andra arbetsgivare har.

Sådana satsningar ska göras på utbildningsstegens alla nivåer:

Arbetslösa som inte avslutat gymnasiet ska kunna läsa in detta med ordentligt ekonomiskt stöd.

Arbetslösa med en avslutad utbildning ska kunna få ordentligt ekonomiskt stöd medan de vidareutbildar sig, omskolar sig eller läser på högskola/universitet.

I tider med hög arbetslöshet ska arbetsgivare få stöd att anställa vikarier om de låter sina anställda vidareutbilda sig med bibehållen lön.

Det är viktigt att detta kunskapslyft inte bara når dem som redan från början är högutbildade. Vårdbiträden och hemtjänstpersonal har lika stort behov som läkare av nya kunskaper om musikens roll för rehabilitering efter stroke.  Även sjukhusets lokalvårdare behöver goda kunskaper om smittspridning och vårdhygien. Och så vidare.

Kommentarer

Inga kommentarer.