a b d e f g h i j k l m o p r s t u v

Skolarbete och dess verktyg

0 dataelever 500 xchng 866339_68751998 free gokoroko

Skolan måste vara duktig på att utnyttja de möjligheter den moderna informationstekniken skapar.

Först och främst kan de nya teknikerna om de används rätt ge lärare mycket mer tid för direktkontakt och interaktion med elever.

Om föreläsningar, genomgångar och liknande moment filmas kan till exempel några elever titta på dessa medan andra elever kan diskutera och ställa frågor till läraren. Med pedagogiska övningar som rättas automatiskt kan några elever träna med sådana medan andra elever får lärarens hjälp att förstå mer komplicerade saker, eller förstå sådant man tidigare missat.

Den moderna informationstekniken kan på ett unikt sätt överbrygga stora geografiska och kulturella avstånd. Genom den kan omvärlden enkelt föras in i skolan. Kontakter och samarbeten kan etableras med lärare och elever i andra delar av landet likaväl som andra delar av världen. Även dessa möjligheter måste skolorna utnyttja mer än idag.

Därför är det viktigt att alla elever på alla stadier har god tillgång till datorer med en bra internetuppkoppling.

Men det är också viktigt att de har fri tillgång till papper, skrivmaterial och välsorterade bibliotek. Som måste vara bemannade. Internetrevolutionen har bara gjort bibliotekarier viktigare för skolorna, eftersom deras expertkunskap är just att hitta och välja i havet av information och informationskällor.

Kommentarer

Inga kommentarer.